Cách tính license cấp phép cho Windows Server 2019

Chắc hẳn Windows Server không còn xa lạ với những người làm về công nghệ thông tin, tuy nhiên để mua license Windows Server làm sao cho đúng và đủ thì có thể nhiều người chưa biết, bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tính license Server làm sao cho đúng và đủ.

1. Các phiên bản Windows Server

Hiện nay Windows Server 2019 gồm có các phiên bản:

 • Windows Server 2019 Essentials
 • Windows Server 2019 Standard
 • Windows Server 2019 Datacenter

Tuy nhiên vì một số hạn chế của license Windows Server 2019 Essentials các bạn có thể tham khảo tại Link nên bài viết này mình sẽ hướng dẫn chủ yếu về cách tính license của 2 phiên bản còn lại.

2. Các loại license cần thiết

Để cần sử dụng Windows Server bạn cần ít nhất 2 loại license đó là:

Client Access License(CAL): Giấy phép truy cập của client vào Windows Server, Client ở đây có thể hiểu là user hoặc device, vì vậy CAL bạn sẽ có thể mua theo user hoặc device, có bao nhiêu user hoặc device bạn sẽ cần mua bấy nhiêu license.

License Windows Server: Để tính license bạn cần đủ 3 tiêu chí sau:

 • Mua đủ cho toàn bộ số core vật lý của server
 • Mỗi Processor bạn cần mua tối thiểu cho 8 core vật lý
 • Mỗi máy chủ cần mua tối thiểu 16 core vật lý

  Ví dụ 1: Bạn có Server 1 Processor, 8 core:

  Áp dụng 3 tiêu chí:

  • Mua đủ cho toàn bộ số core vật lý của server => phải mua 8 license cho 8 core
  • Mỗi Processor bạn cần mua tối thiểu cho 8 core vật lý => đáp ứng tiêu chí vẫn là 8 license
  • Mỗi máy chủ cần mua tối thiểu 16 core vật lý => chưa đáp ứng vì server chỉ có 8 core nên cần mua tối thiểu cho 16 core như vậy số license bạn cần phải mua là 16 license.

  Tổng hợp lại thì server bạn cần mua 16 license.

  Ví dụ 2: Bạn có Server 2 Processor, Processor 1 là 4 core, Processor 2 là 8 core:

  Áp dụng 3 tiêu chí:

  • Mua đủ cho toàn bộ số core vật lý của server => phải mua 12 license trong đó 4 license cho 4 core của processor 1, 8 license cho 8 core của processor 2
  • Mỗi Processor bạn cần mua tối thiểu cho 8 core vật lý => chưa đáp ứng vì processor 1 chỉ có 4 core như vậy license lúc này cần mua là 16, trong đó 8 cho processor 1, và 8 cho processor 2
  • Mỗi máy chủ cần mua tối thiểu 16 core vật lý => đáp ứng tiêu chí vẫn là 16 license

  Tổng hợp lại thì server bạn cần mua 16 license.

  Ví dụ 2: Bạn có Server 2 Processor, Processor 1 là 12 core, Processor 2 là 12 core:

  Áp dụng 3 tiêu chí:

  • Mua đủ cho toàn bộ số core vật lý của server => phải mua 24 license trong đó 12 license cho 12 core của processor 1, 12 license cho 12 core của processor 2
  • Mỗi Processor bạn cần mua tối thiểu cho 8 core vật lý => đáp ứng tiêu chí vẫn là 24 license
  • Mỗi máy chủ cần mua tối thiểu 16 core vật lý => đáp ứng tiêu chí vẫn là 24 license

  Tổng hợp lại thì server bạn cần mua 24 license.

  3. License dùng cho máy ảo

  Windows Server Datacenter: nếu bản sử dụng phiên bản này thì có thể không giới hạn active cho máy ảo.

  Windows Server Standard: Phiên bản này sau khi bạn tính license ở bước 2 thì 1 server bạn chỉ được sử dụng cho 2 máy ảo, như vậy để sử dụng nhiều hơn bạn chỉ cần cộng số license lên 1 lần, ví dụ 1 server bạn đang mua 16 license cho 2 máy ảo thì để sử dụng 4 máy ảo cần mua 32 license, để sử dụng 6 máy ảo bạn cần mua 48 license.

  Trên đây là một số ví dụ đơn giản về cách tính license Windows server 2019, nếu bạn cần hỗ trợ thì hãy liên hệ đến email tradacongngheteam@gmail.com hoặc Skype.

  Leave a Comment