Thay đổi hiệu ứng động cho ảnh nền Desktop trên Windows

Các hình nền trên Desktop mặc định của Windows gây sự nhàm chán cho bạn, hãy thử cách sau để tạo hiệu ứng sinh động cho Desktop của bạn nhé.

Bước 1: Tải lively wallpaper: Từ Microsoft Store hoặc search google Lively wallpaper rồi tải về

Bước 2: Tải về video trái đất xoay theo link drive sau:

https://drive.google.com/file/d/1i4PoxYSbVrF6twNsNFfco7q3W1_BD0tY/view

Bước 3: Mở lively Wallpaper => Chọn add wallpaper và chọn open file video trái đất xoay vừa tải về

Bước 4: Sau đó nhập bất kỳ gì tại các trường dữ liệu hoặc click okie luôn

Và tận hưởng thành quả như bên dưới

Leave a Comment