Hướng dẫn đăng ký tài khoản OpenAI – Chat GPT

Chuẩn bị:

Để đăng ký tài khoản bạn cần sử dụng VPN(hola vpn, zenvpn,….) và VISA.

Bước 1: Truy cập vào SMSPool để đăng kí số điện thoại nước ngoài để xác thực.

Bước 2: Đăng nhập và truy cập đến Deposit, nhập số tiền và chọn CreditCard rồi ấn Deposit. (Ở đây mình nạp 1 đô)

Bước 3: Nhập thông tin thẻ VISA của bạn

Bước 4: Mở tab mới bật VPN và đăng ký ChatGPT

Ở bước này cần:

  • Xác thực email
  • Nhập tên
  • Xác thực số điện thoại(số điện thoại và mã xác thực lấy ở bước dưới)

Lưu ý: ở bước này nếu xảy ra lỗi OpenAI services are not available in your country, thì bạn mở F12 => Application => Local Storage => xóa dòng @@auth0

Bước 5:

Quay lại trang SMSPool chọn “Quick Order” rồi chọn Country là “United States”.

  • Service: “ChatGPT/OpenAI”.
  • Pricing Option: Select highest success rate (Để có tỉ lệ thành công cao hơn).

Ấn Purchase đợi lấy số ở bên phải

Bước 6: Copy số điện thoại và dán vào bên xác thực của chatGPT đợi mã.

Vậy là done rồi, chúc các bạn thành công nhé.

Leave a Comment