Hướng dẫn cài đặt App trên Apple Business Manager

Bước 1: Truy cập tài khoản Apple Business Manager tại link: https://business.apple.com/

Bước 2: Truy cập Custom Apps

Bước 3: Chọn ứng dụng

Bước 4: Ở phần License Type chọn Redemption Codes và nhập số lượng giấy phép cần tạo ở mục Quantity và bấm Get

Bước 5: Sau đó bạn có thể download danh sách giấy phép ở phần danh sách Redemption Codes phía dưới

Bước 6: Truy cập App Store trên điện thoại vào mục Tài khoản

Bước 7: Chọn Quy đổi thẻ quà tặng hoặc mã

Bước 8: Nhập mã thủ công và nhập mã trong file lấy được ở bước 5.

Leave a Comment