Các loại phân phối ứng dụng IOS trên App Store – App Distribution

Hiện nay Apple đang cung cấp 3 cách phân phối ứng dụng cho các nhà phát triển đến người dùng cuối:

  1. Phân phối ứng dụng công cộng(Public app distribution): Các ứng dụng public có sẵn cho mọi người có ID Apple và có thể tải xuống từ App Store. Đây là loại phân phối ứng dụng phổ biến nhất và mở cửa cho công chúng mà không có giới hạn. Để sử dụng loại này ứng dụng cần tuân thủ các chính sách về cộng đồng của Apple đặt ra.
  2. Phân phối ứng dụng không được liệt kê(Unlisted app distribution): Các ứng dụng không được liệt kê không hiển thị trong App Store và chỉ có thể tải xuống thông qua liên kết trực tiếp. Loại phân phối này thường được sử dụng để kiểm tra hoặc phân phối riêng cho một nhóm người dùng cụ thể. Để sử dụng loại này bạn cần gửi yêu cầu và khai báo thông tin Appstore sẽ xét duyệt nếu đủ yêu cầu.
  3. Phân phối ứng dụng tùy chỉnh(Custom app distribution): Phân phối ứng dụng tùy chỉnh là loại phân phối đặc biệt dành cho khách hàng hoặc nhóm cụ thể. Loại phân phối này cho phép các tổ chức xây dựng và phân phối các ứng dụng tùy chỉnh của mình trực tiếp cho nhân viên hoặc khách hàng của họ. Phân phối ứng dụng tùy chỉnh thường được sử dụng bởi các tổ chức lớn để quản lý và phân phối các ứng dụng nội bộ củ

Chi phí đối với các loại phân phối:

  1. Phân phối ứng dụng công cộng(Public app distribution): Phí duy trì Appstore connect 99$/năm.
  2. Phân phối ứng dụng không được liệt kê(Unlisted app distribution): Phí duy trì Appstore connect 99$/năm.
  3. Phân phối ứng dụng tùy chỉnh(Custom app distribution): Để sử dụng loại này bạn cần duy trì Appstore connect 99$/năm để release ứng dụng. Ngoài ra loại này bạn có thêm 1 tài khoản App Business Management(link tham khảo) tài khoản này miễn phí, để phân phối ứng dụng bạn sẽ cần generate license trong tài khoản và gửi đến người dùng, hoặc bạn có thể phân phối ứng dụng đến EndUser thông qua Mobile Device Management Server của bên thứ 3 thì cần trả phí tuỳ theo nhà cung cấp MDM.
Leave a Comment