Hướng dẫn cài đặt Jira Server license dài hạn

Chắc hẳn phần mềm Jira không còn quá xa lại với mọi người, tuy nhiên để sử dụng phần mềm này cần sử dụng bản trả phí, nhằm phục vụ nhu cầu trải nghiệm dùng thử của mọi người để quyết định có mua hay không mình sẽ hướng dẫn cài đặt bản dùng thử license lâu dài =)))

Yêu cầu cài đặt:

  • docker: 17.09.0+
  • docker-compose: 1.24.0+

Pull and Build Image:

git clone https://github.com/haxqer/jira.git \
  && cd jira \
  && git checkout rm \
  && docker-compose pull \

Start Docker Image:

docker-compose up -d

Các thông tin các hình DB mặc định, bạn có thể customize trong file docker_compose.yml

driver=mysql8.0
host=mysql-jira
port=3306
db=jira
user=root
passwd=123456

Sau khi run docker xong, bạn truy cập vào đường link:

http://[ip-server]:8080

Trong đó 8080 là port mặc định của Jira

Chọn I’ll set it up myself

Nhập thông tin kết nối đến DB

Lưu ý: bạn cần thay thông tin cấu hình kết nối đến DB như ở phía trên

Active license:

AAAB+g0ODAoPeJyNU12PojAUfedXkOzjBmzRwY+kySriyIo6DrCT9a3iVTrD17bFGffXLwhmPjRmE15o7zn3nHNvv3lFqg5zrmKkImOA+wNkqoFvqQYyDGXPAdIoy3PgustCSAX4xxwWNAFiLedz+9Fyhq5icaCSZemYSiAVUEMdDSPlBmQMIuQsr1AkSGOWMAlbNa4B6uaoRlLmYtBq/Y1YDDrLlDllqYSUpiHYbznjx6Zbr6+hbvkpz4zTs0p7y2rqhevMHd8eK4si2QBf7gIBXBANn8Xd4Mp5ti1CqVc/msh28pVy0C+IbtTSULIDEMkL+JTlx/Mb8FIVtaB0zevSJp5fZePKnKF4xeY9xlOJfaBxcRoG2dFYNPRfiZZ8T1Mm6roq6TJo3G/ruIN1bJg6xr1BDyGsWFkqS7F2GX5MhJ7oz/RAt6y8+rFPyjM9zJK6xUUsjdgpFRGZW8iarKxJ27v/zhLjPnl9Sqcrx/Lcdb4wZv31ygmmeBYf//xOWiNv7XaXuwhPneDhpZV1Ealb/GdqnqS8clr7b8bsjInrjD17obnY7PTv7rq4Y5oIf9qaa4vqAT8AL+Gj0ZOtIfcn1oKlMdEc358pL3A8DwObCHVRr93G117N5T4+FDyMqICvb+Yj+DSxnDPRmC7lkysWmiGdlI+G/j+VCElqMCwCFGxrnjz1G0V5MDwiLbn3gPiP6BUqAhRxlZk+6MN8sZsehGcEYqlhbQxMyg==X02o0

Nếu có bất kỳ vấn đề gì cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: tradacongngheteam@gmail.com, Xin cảm ơn!

Source: https://github.com/haxqer/jira